V našem podjetju svetujemo lekturo vseh vrst besedil, ki dosežejo širši krog javnosti.

Med takšna besedila seveda sodijo tudi knjige.

Nepopisno dobro je namreč v roke prijeti sveže natisnjeno knjigo, ki tako lepo diši po novem, hkrati pa je poleg zanimive, napete, navdihujoče vsebine tudi pravopisno, oblikovno in stilsko neoporečna. In samo takšna knjiga lahko naredi želen vtis na bralca.

Kaj torej pomeni lektorirati?
Razlago smo poiskali v dveh slovenskih slovarskih priročnikih, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in Slovenskem pravopisu (SP).

lektorírati -am nedov. in dov. (ȋ) zal. jezikovno pregledovati, obdelovati, izboljševati rokopise: lektorirati roman
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, http://www.fran.si, dostop 22. 4. 2023.)

lektorírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; lektoríranje (ȋ) |(kritično) jezikovno pregledovati|: kaj ~ članek
(Slovenski pravopis, http://www.fran.si, dostop 22. 4. 2023.)

Na podlagi obeh geselskih člankov smo ugotovili, da gre za (kritični) jezikovni pregled, obdelavo besedil, ki jih je potrebno še slogovno izpopolniti. Strokovnjake za jezikovno pregledovanje, obdelovanje in izboljševanje besedil imenujemo lektorji. Lektorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo, zato pri nas to delo opravljajo profesorji slovenščine. Lektor mora biti široko razgledan, mora se stalno izpopolnjevati, zato nenehno sledi novostim in delu ostalih jezikoslovcev. Pri svojem delu uporablja različno strokovno literaturo in priročnike, kot so, že zgoraj omenjena, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, učbeniki in ostali jezikovni priročniki.
 

 


Vas zanima? Pošljite nam povpraševanje