Priporočljivo je lektorirati vsa besedila, ki dosežejo krog širše javnosti. Med takšna besedila med drugim sodijo knjige, časopisi, revije in seveda tudi spletne strani.

Včasih so lektorirali predvsem ročno, za kar so uporabili dogovorjena korekturna znamenja, s katerimi so jasno označili popravke v besedilu. Popravki so bili zapisani zelo natančno, nedvoumno in s tankim pisalom. Morali so biti zelo natančni.  Naročnik je nato popravke v besedilo vnesel sam. Danes pa je delo lektorjev nekoliko olajšano, saj lahko popravke vnašamo računalniško s posebnimi programi. Največkrat je besedilo v Wordu, naročnik pa po opravljeni lekturi dobi besedilo z vidnimi in sprejetimi popravki, da lahko tudi sam primerja med njima.

Seveda lahko spletne strani lektoriramo tudi neposredno v programu za izdelavo strani, kot sta Joomla ali Wordpress, da naročniku po opravljeni lekturi ni potrebno vnašati popravkov. 

Žal se v praksi večinoma izkaže, da spletni mediji besedil sploh ne lektorirajo, posledično pa njihova javna podoba ni takšna, kakršno bi si želeli, saj so besedila polna napak.


Vas zanima? Pošljite nam povpraševanje